© Lorem Ipsum Dolor
Alle rechten voorbehouden Videoclub Beter Beeld © 2017 -2018
De videoclub  voor Veenendaal en omgeving
Onderwerp:
12-9-2017 19.30 uur
Algemene ledenvergadering Verslag penningmeester, verslag kascontrolecie., verslag secretaris, bestuursverkiezing. We kijken terug op het afgelopen jaar en blikken vooruit op het nieuwe programma. Eventueel korte films welkom.
26-9-2017 19.30 uur
Vakantiefilms
Deze avond gebruiken we om de diverse gemaakte vakantiefilms te vertonen.    
10-10-2017 19.30 uur
Technische avond
24-10-2017 19.30 uur
28-11-2017 19.30 uur
Gastspreekster :   Franka Stas Hoe pak je het maken van een documentaire in de praktijk aan ?
12-12-2017 19.30 uur
Technische avond    Workshop - Timelaps maken  ( camera’s meenemen ) door Ruud vd Velde, Peter Beaart en Marja Wirschell
09-1-2018 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie Het begin van het nieuwe jaar zal worden opgefleurd met een hapje en een drankje.
23-1-2018 19.30 uur
Filmvertoning uit eigen archief
13-2-2018 19.30 uur
27-2-2018 19.30 uur
Filmfestival De wisselbeker is inzet van de avond. Een jury beoordeelt de ingezonden films.
13-3-2018 19.30 uur
Thema avond  :   Interviewtechniek
27-3-2018 19.30 uur
Natuurfilms vertonen 
10-4-2018 19.30 uur
24-4-2018 19.30 uur
Groepsfilm
08-5-2018 19.30 uur
Technische avond  :  Microfooninstellingen en geluidsnabewerking  t.b.v. voice over . door Jan Thijs
22-5-2018 19.00 uur
Filmen op locatie  :  Natuurgebied de  Hel  met gids
12-6-2018 19.30 uur
Technische avond  Fillmen op lokatie  (Kwintelooyen) belichting en handmatig scherpstellen e.d.
26-6-2018 19.30 uur
Afsluiting van het seizoen De activiteiten van het afgelopen filmseizoen worden besproken.
    Datum :
Programma 2017 - 2018
eerstvolgende clubavond :   
Programma uitgelicht
          * opdracht verstrekken groepsfilm
.
14-11-2017       Technische avond Multicam en trucages in Magix ( ulticam en Trucages in Magi 19.30 uur           door Dik Leeuwenkamp  
:   Backups van je pc/laptop maken
       Raad de maker        De anoniem ingeleverde films worden vertoond en geraden moet worden wie de maker is.
Technische avond  :    K.W.W. Op deze avond gaan de groepen  onderling hun groepsfilm  (dokumentaire ) bespreken.
Eigen gemaakte natuurfilms worden vertonen.
Technische avond
Camera instellingen  ( Camera’s meenemen )
De gemaakte groepsfilm  - Documentaire  -vertonen .
!
Startpagina Programma Bestuur Films Contact voor leden Software
:
Filmvertoning uit eigen archief Eventueel aangevuld met nieuw materiaal
door Ruud vd Velde en Peter Beaart
22-05-2018    19.00 uur        
  ( aangepast d.d. 10-01-2018 )
Filmen op lokatie :   Natuurgebied “de Hel “   met gids
 (  zal later worden vertoont )